FIRSAT.FUN’IN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMESİ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

 

FIRSAT.FUN olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, FIRSAT.FUN olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, FIRSAT.FUN ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK ve ÇEREZLER” politikamızda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

FIRSAT.FUN kişisel verilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve korunması, kişisel verilerin bir kısmının veya tamamının kamuya açılmasını veya yetkisiz kullanılmasını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.